Onrust!

Gepubliceerd op 6 juni 2022 om 17:31

Mijn achtergrond vanuit het onderwijs en het werken met groepen, geeft voorbeelden vanuit de onderwijspraktijk. Systemisch werken als vertrekpunt dit keer.

In de bovenbouwgroep is er veel onrust. Eigenlijk met name als juf Linda ervoor staat. De kinderen zijn de baas en trekken zich nergens iets van aan. Regels? Daar hoef je je niet aan te houden; althans dat doe je niet. Wanneer juf Marije ervoor staat, is het rustiger. Het eerste uur moet iedereen weer weten wat de regels zijn, maar dan …… Er zijn al verschillende mensen die zich over de problematiek hebben gebogen. School zit met de handen in het haar. Tijd om vanuit GroepsGeluk (systemisch werken) te kijken wat er speelt.

GroepsGeluk neemt het hele systeem mee om de dynamiek  van een groep te doorgronden. Op alle lagen worden interventies ingezet. De GroepsGelukCoach gaat werken met de leerkrachten, informeert de ouders over systemisch denken, kijken en werken en gaat met de groep aan de slag.

Beide leerkrachten hebben jarenlange ervaring en na wat sessies komt naar voren, dat ze voor deze groep niet anders staan en er eigenlijk geen aanleiding is voor de onrust in de groep.

 

Tijdens het opstellen met de poppetjes in het veld en het werken met de tijdlijn, ontstaat er onrust. Kinderen worden ongedurig, komen met voorbeelden van ruzies , oude koeien en  het lijkt net of regels niet meer gelden. Waar is de sfeer van aan het begin van de groepssessie? De kinderen hadden er toen zin in en wilden graag werken aan hun groep. Dan wordt duidelijk wat mogelijk zorgt voor de onrust. Deze groep is vanuit de kleutergroep gestart in groep 3 als een heel klein groepje van 14 leerlingen met juf Linda. Halverwege het jaar werd de groep samengevoegd met een andere groep 3. Juf Linda was in die periode niet zo fit en ging na een paar weken met zwangerschapsverlof. In de groep, die toen nog geen groep was, was het onrustig. De nieuwe leerkracht had zijn handen vol. Juf Linda ging met een onvoldaan gevoel uit de groep, maar kon zich richten op een heel ander leven met een baby erbij. Eigenlijk wist niemand meer vanuit het team paraat te vertellen hoe het toen met deze groep was gegaan.

De bovenbouwgroep bracht het tijdens de opstelling weer in herinnering. Spiegelde school en de leerkrachten hoe het ervoor stond. Juf Linda kreeg erkenning. Destijds moest ze de nieuw samengestelde groep verlaten, voordat ze de kans kreeg er één groep van te maken. De groep kreeg ruimte om terug te blikken op de situatie toen en kon gaan werken aan het vormen van een harmonieuze groep.

Er kwam rust in de bovenbouwgroep, in het team, bij juf Linda en juf Marije,  in de school en in het hele systeem.